Vad ska man göra i händelse av en kärnvapenattack?

Det har funnits en ökad oro för Rysslands kärnvapen efter invasionen av Ukraina. Dessa vapen användes senast 1945 när USA släppte atombomber på Hiroshima och Nagasaki.

De viktigaste timmarna efter en explosion är ofta de första. Det är viktigt att skydda sig på plats i högst 24 timmar efter en explosion. Detta bidrar till att rädda liv och minska strålningsexponeringen.

Rysslands konflikt mot Ukraina har fört tillbaka ord som "strålning", "kärnvapenexplosion" och "kärnvapenattack" till vårt ordförråd. Det möjliga hotet om en kärnvapenattack har också ökat i samband med att kärnkraftverket i Zaporiyia har tagits över. Dessutom har sökningarna på internet efter kaliumjodid ökat.

Allt om strålning

Strålning, värme och tryckvågor kan alla orsaka kärnkraftsexplosioner som kan leda till stora skador för din familj. Det är dock möjligt att hålla din familj säker genom att veta vad du ska göra och vara förberedd på eventualiteterna.

Ett kärnvapen är en anordning som använder kärnreaktioner för att åstadkomma en explosion. En kärnladdning kan vara allt från en liten bärbar apparat som en person bär på sig till ett vapen som en missil bär på sig. En explosion som orsakar kärnkraftsskador kan inträffa utan förvarning eller med mycket kort varning.

  Frågor och svar om testosteronbrist

De högsta strålningsnivåerna är de farligaste när nedfallet frigörs under den första timmen efter detonationen. Nedfallet måste sedimentera till marken med tiden, vilket kan ta upp till 15 minuter i områden som inte ligger i den omedelbara explosionszonen. Om du följer dessa steg är det tillräckligt med tid för att förhindra strålningsexponering.

Sök skydd

För att undvika strålning bör du gå till närmaste byggnad. Bäst är byggnader i tegel eller betong. Om du var utomhus efter nedfallet, ta av dig förorenade kläder. Du kan gå till källaren eller våningen i mitten av en byggnad. Undvik tak och ytterväggar.

Håll dig inomhus

Om de lokala myndigheterna inte ger dig några andra instruktioner, stanna i skyddsrummet i 24 timmar. om möjligt. För att undvika strålningsexponering, samla in senare.

Nödutrustningen

Om du vill vara beredd på det värsta rekommenderas att du har en nödutrustning som bör innehålla vatten (minst 3 liter per person och dag), förpackad mat, nödläkemedel, kaliumjodid, en batteridriven radio, en ficklampa och extra batterier. Om det är möjligt, förvara förnödenheter för tre eller fler dagar.

När du är i säkerhet bör du, om du har utsatts för strålning, ta av dig det yttersta skiktet av dina kläder för att avlägsna nedfallspartiklar och strålning från din kropp. Försegla kläderna och lämna dem någonstans långt från människor och djur. Duscha eller tvätta dig med tvål och vatten för att avlägsna radioaktiva partiklar från alla oskyddade delar av din hud och ditt hår. Om du inte har möjlighet att tvätta dig kan du använda en flanell eller en fuktig trasa för att torka av oskyddad hud eller hår.

  Hur kan man naturligt lindra klåda?

Du kan konsumera konserverad eller förpackad mat och dryck, men du bör undvika produkter som inte har täckts upp och som kan ha blivit förorenade.

Efter de första 24 timmarna i en byggnad eller källare är experterna överens om att det vanligtvis är säkrare att evakuera än att stanna kvar i skyddsrummet om förnödenheterna har tagit slut, eftersom de flesta radioaktiva partiklar har minskat till mindre farliga nivåer.

Håll dig informerad

Om du vill få officiell information, till exempel om när och var du kan åka, ska du lyssna på någon tillgänglig kommunikationskanal.

Efter en kärnvapenexplosion kommer radioapparater som är batteridrivna eller manuella att fungera. Men iDet är möjligt att mobiltelefoni, sms- och tv-tjänster inte är tillgängliga eller avbryts.

Vad kan man göra i händelse av en kärnvapenattack?

 • Även om du befinner dig flera kilometer från närmaste ground zero, ta skydd i en tegel-, betong- eller underjordisk byggnad.
 • Det är viktigt att undvika att titta på blixtar eller eldfickor eftersom de kan orsaka bländning. Termisk strålning står för cirka 35% av den frigjorda kärnenergin.
 • Även om du är separerad från din familj, stanna där du är.
 • Om du befinner dig utomhus under händelsen ska du omedelbart söka skydd.
 • Ta av dig kläderna och försegla den.
 • Använd tvål och vatten för att tvätta huden, men inte för att skrubba eller skrapa den.
 • Balsam bör undvikas eftersom det kan binda radioaktivt material till håret.
 • Att duscha är inget alternativ. Använd istället en ren flanell för att torka av huden, inklusive ögonlock och ögonfransar.
 • Torka dig försiktigt i näsan.
  Andropaus: Vad är det?

 

Vi läser gärna dina tankar.

   Lämna ett svar

   24go.me
   Logotyp
   Jämför objekt
   • Totalt (0)
   Jämför