Hemläkemedel mot ångest?

ångest huskurer

✓ Curcumin

Den medicinska och antika kraften hos den prestigefyllda gurkmejerroten är obestridlig, det är helt enkelt en av de mest fördelaktiga medicinska örterna i vår tid. Nyligen har flera vetenskapliga studier bekräftat gurkmejerrotens fördelar som en naturlig behandling av ångest, depression och stresslindring. Kurkumin används i stor utsträckning av personer med säsongsbetonad eller känslomässig depression genom att minska stressnivåerna; den sägs stimulera det centrala nervsystemet genom att öka serotoninnivåerna.

Gurkmeja, Gurkmeja kapslar

FYRON G1
CURCUMIN Drops

✓ Boswellia

Traditionell ayurvedisk medicin har föreslagit att Boswellia kan användas för att behandla ångest och förebygga stress. Boswelliaextrakt är känt för att ha en avslappnande och lugnande effekt på hjärnan genom att hjälpa till att balansera stresshormoner (kortisol).

Boswellia-extrakt

FYRON G2
BOSWELLIA-droppar

✓ Multivitaminer

Multivitaminer sägs bidra till en god psykisk hälsa eftersom de hjälper till att producera serotonin och melatonin, som är antistresshormoner. Brist på vissa vitaminer som B-vitaminer eller magnesium leder till känslomässig skörhet eftersom de är kända för att minska ångest och trötthet.

✓ Ashwagandha

Ashwagandha, eller Withania somnifera, ingår i en grupp örter som kallas "adaptogener". Adaptogener påverkar de system och hormoner i kroppen som reglerar en persons stressreaktion. Ashwagandha har en lång historia av användning inom traditionell indisk medicin, eller ayurvedisk, och det har undersökts om dess effekt mot stress och ångest. Det har visat sig att de som tar ashwagandha visar mindre kortisol, stresshormonet, än de som inte gör det. De upplever också bättre sömnkvalitet.

✓ Valerian

Valerianen är en växt som kommer från Europa och Asien. Dess vetenskapliga namn är Valeriana officinalis. I många århundraden har människor använt dess rot för att behandla sömnproblem, ångest och depression. Valerianrot finns i följande former: te, tablett, pulver eller tinktur.

✓ Kava Kava

Piper methysticum, eller Kava, är en buske som är infödd på öarna i Stilla havet. Människor på dessa öar och i andra delar av världen använder kava i en ceremoniell dryck för att lindra stress och förändra humöret. Kava-drickare uppvisade en betydande minskning av ångest jämfört med icke-kava-drickare.

✓ Passionsblomma

Passionsblomma, especificamente la Passiflora incarnata, är en växt som har mycket användbara egenskaper och som kan vara effektiv vid behandling av rastlöshet, nervositet och ångest. Denna blomma användes traditionellt i Amerika och Europa, (och används fortfarande!) för att lindra ångest, hjälpa till att sova bättre och för att minska besvär som härrör från nervsystemet.

✓ Lavendelolja

Eterisk olja av lavendel har länge använts för att lindra ångest och lugna nerver. Denna olja innehåller kemikalier som kallas terpener och som kan ha en lugnande effekt på kemiska receptorer i hjärnan. Därför kan eterisk lavendelolja vara en effektiv korttidsbehandling vid ångeststörningar.

ångest huskurer   lavendel-eterisk olja

Ångest huskurer

När en person ställs inför potentiellt skadliga eller oroväckande utlösare är känslor av ångest inte bara normala utan nödvändiga för att överleva.

Redan från mänsklighetens tidigaste dagar har närvaron av rovdjur och överhängande fara utlöst larm i kroppen och gjort det möjligt att undvika. Dessa larm blir märkbara i form av förhöjd hjärtfrekvens, svettning och ökad känslighet för omgivningen.[1]

Faran utlöser en rusning av adrenalin, ett hormon och en kemisk budbärare i hjärnan, som i sin tur utlöser ångestreaktioner i en process som kallas "kamp eller flykt"-responsen. Detta förbereder människor för att fysiskt konfrontera eller fly från ett potentiellt hot mot deras säkerhet.

För många människor är det mindre viktigt att fly från större djur och överhängande fara än vad det skulle ha varit för de första människorna. Ångesten kretsar numera kring arbete, pengar, familjeliv, hälsa och andra viktiga frågor som kräver en persons uppmärksamhet utan att nödvändigtvis kräva en kamp- eller flyktreaktion.

  Hemläkemedel mot kronisk smärta?

Nervositet inför en större händelse i livet eller under en svår situation är ett naturligt eko av den ursprungliga kamp- eller flyktreaktionen. Den kan fortfarande vara viktig för överlevnaden, till exempel får ångest över att bli påkörd av en bil när man går över gatan en person att instinktivt titta åt båda hållen för att undvika fara.

Ångest är en känsla av rädsla, skräck och oro. Det kan få dig att svettas, känna dig rastlös och spänd och få hjärtklappning. Det kan vara en normal reaktion på stress.[2] Du kan till exempel känna dig orolig när du står inför ett svårt problem på jobbet, innan du ska göra ett prov eller innan du ska fatta ett viktigt beslut. Även om ångest kan hjälpa dig att hantera en situation, samt ge dig en energikick eller hjälpa dig att koncentrera dig, är rädslan för personer med ångeststörningar inte tillfällig och kan bli överväldigande.[3]

Ibland är ångest en normal del av livet. Personer med ångeststörningar har dock ofta intensiva, överdrivna och ihållande bekymmer och rädslor för vardagliga situationer. Ångeststörningar innebär ofta upprepade episoder av plötsliga känslor av intensiv ångest och rädsla eller skräck som kulminerar inom några minuter (panikattacker).[4]

Dessa känslor av ångest och panik är svåra att kontrollera, står inte i proportion till den faktiska faran och kan pågå under lång tid. För att förebygga dessa känslor kan det hända att man undviker vissa platser eller situationer. Symtomen kan börja i barndomen eller tonåren och fortsätta in i vuxen ålder.[5]

Några exempel på ångestsjukdomar är: generaliserad ångest, social ångest (social fobi), panikångest, ..... Man kan ha mer än en ångestsjukdom. Ibland uppstår ångest på grund av en sjukdom som kräver behandling.

En ångestsjukdom är ett tillstånd där ångest inte försvinner och kan förvärras med tiden. Symtom på ångeststörningar kan störa dagliga aktiviteter, t.ex. på arbetet, i skolan och i relationer. Ångeststörningar åtföljs ofta av andra tillstånd som depression, ätstörningar eller missbruk.[6]

Orsaken till ångest är inte känd. Faktorer som genetik, biologi och hjärnkemi, stress och din miljö kan spela en roll.[7]

Vad är det bästa mot ångest?

Ångest kan lindras när den börjar bli för viktig i våra liv. Vi kan då försöka införa vissa reflexer som hjälper oss att hantera den bättre och sänka stressnivån efter hand, så att vi gradvis återfår lugn och ro.

Först och främst måste du acceptera din situation! Ju mer vi lider, desto mer tenderar vi att må dåligt över det obehag vi känner. Detta skapar en ond cirkel: vi känner oss skyldiga, vilket ger upphov till stress och utveckling eller förstärkning av ångest. Att acceptera att vi för närvarande lider är det första steget mot att förstå vår situation och utveckla mer positiva vanor.

Men det är också viktigt att ta emot dina känslor. Sedan barnsben har vi lärt oss att dölja våra känslor, särskilt negativa känslor som ilska, rädsla och sorg. Dessa känslor är en del av oss och måste kännas och välkomnas fullt ut för att kunna frigöras. Så känn dig inte skyldig om du behöver släppa ut dem, det kommer att hjälpa dig att må bättre och släppa taget!

Vilka är fem symtom på ångest?

Ångest visar sig som en diffus känsla av oro som har en negativ inverkan på det dagliga livet. Den oroliga personen är trött, irriterad, har svårt att koncentrera sig och känner sig oförmögen att kontrollera situationer som uppstår. Här är de fem viktigaste symptomen:

 • Domningar, stickningar, svettningar och darrningar;
 • Har en ökad hjärtfrekvens och andas snabbt;
 • Svårt att koncentrera sig eller tänka på något annat än det aktuella bekymret;
 • En känsla av överhängande fara, panik, undergång och rädsla för att dö;
 • Sömnstörningar.

Vad är huvudorsaken till ångest?

Även om forskarna inte vet exakt vad som orsakar ångeststörningar vet de att flera faktorer spelar in. En ångeststörning, liksom andra psykiska problem, beror på biologiska och psykologiska faktorer i kombination med andra personliga faktorer.

Vårt sätt att tänka och agera i vissa situationer kan spela en roll för utvecklingen av ångest. Vissa människor kan uppfatta situationer som farligare än de egentligen är (t.ex. flygrädsla). Andra kan ha haft en dålig erfarenhet och är rädda att det ska hända igen (t.ex. hundbett). Psykologer tror att erfarenheter från barndomen också kan spela en roll för utvecklingen av ångest.

Forskare har lärt sig att vissa obalanser i hjärnans kemi kan bidra till utvecklingen av ångeststörningar. Bland de neurotransmittorer (kemiska budbärare) i hjärnan som spelar en roll vid ångest är serotonin, noradrenalin och gamma-aminosmörsyra. Forskare har också noterat att ångest åtföljs av förändringar i aktiviteten i vissa hjärnregioner. Många ångeststörningar förekommer i familjer och har sannolikt en genetisk orsak.

Ibland kan ångestsymtom orsakas av vissa tillstånd, t.ex. anemi och sköldkörtelrubbningar. Andra faktorer som koffein, alkohol och vissa mediciner kan också utlösa ångestsymtom.

Ångeststörningar utlöses ibland av traumatiska händelser, t.ex. en älskad persons död, krig och naturkatastrofer som orkaner eller jordbävningar.

Vad är det bästa sättet att hantera ångest?

Det finns många mediciner och naturläkemedel mot ångest. Den ultimata lösningen på ångest ligger dock i förmågan att hantera stress så att den inte helt dominerar ditt liv i svåra situationer. Det är viktigt att ta sig tid varje dag för att slappna av, även när du har ett hektiskt schema. Det är också tillrådligt att träna regelbundet för att skingra energin från ångest, eftersom träning ger oss fysiska och mentala förutsättningar att bättre hantera vår stress.

Men det viktigaste är att använda mindfulness för att komma i kontakt med det nuvarande ögonblicket. Mindfulness är det perfekta motgiftet mot ångest. När du är orolig bör det första steget vara att stanna upp, sakta ner, andas djupt och koppla ihop dig med dina fem sinnen i det nuvarande ögonblicket.

Ställ dig själv frågorna "Vad hör jag just nu?", "Vad ser jag?", "Vad rör jag vid?", "Vad smakar jag?" och "Vad luktar jag?".

Prata sedan med din invecklade hjärna, som är rädd just nu och tror på rädslans fantasi, och säg högt "Jag är här och just nu, i det här ögonblicket, är jag säker, jag mår bra, allt är bra, det finns inget att oroa sig för". Det är som att sätta in en armé av Canadairplan för att släcka en eld av ångest som härjar i ditt privatliv.

De flesta av dina ögonblick är bra ögonblick om du kan få kontakt med dem. Om du inte kan det, eftersom ditt huvud är fyllt av oro, fantasier och farhågor om framtiden, finns de perfekta stunderna inte. Ju mer du lär dig att ansluta dig till nuet, desto mindre orolig kommer du att vara.

Att bara sitta tyst i fem minuter om dagen och låta dig själv koppla dig till nuet kan minska din ångest avsevärt.

Hur känns känslan av ångest?

Ångest är en obehaglig känsla som kan beskrivas som en kombination av fysiska symtom (t.ex. snabb hjärtslag, andningssvårigheter, svettning, skakningar, yrsel, spänd kropp, ...) och ångestfyllda tankar (tvångstankar, oro, grubblerier, tvivel, rädsla, ...). Ångestsjukdomar kan särskiljas genom den utlösande faktorn för ångest och symtomens svårighetsgrad och varaktighet.

 • Enklare fobier kan orsakas av rädsla för spindlar och ormar.
 • Social fobi är när ångest utlöses av sociala situationer där man måste umgås med stora grupper, hålla muntliga presentationer eller träffa nya människor. Social fobi kan leda till att människor är rädda för att äta eller använda offentliga toaletter.
 • Panikångest är ångest som uppstår utan en utlösande faktor. Inom några minuter kan symtomen nå sin högsta intensitet. En person kan tro att han eller hon kommer att få en hjärtattack eller svimma. Episoden avtar vanligtvis på mindre än en timme och lämnar personen utmattad. Dessa episoder är skrämmande och personen börjar undvika situationer i ett försök att undkomma dem. Rädslan för att vara rädd är det som blir mest förlamande.
 • Ångest är nästan alltid närvarande vid generaliserat ångestsyndrom. En person oroar sig för allt, inklusive sin framtid, sin hälsa och sina relationer, liksom sin ekonomi och världens tillstånd. Oron blir överdriven och upptar mycket mer tid än nödvändigt, vilket kan minska personens förmåga till dagliga uppgifter. De verkar inte kunna acceptera osäkerhet som en integrerad del av sina liv.
 • Tvångssyndrom kännetecknas av ångest som inte kan undertryckas. Det kan handla om rädsla för att få aids, rädsla för att göra fel som att stjäla eller våldta eller en återkommande fråga om den sexuella identiteten. Vissa människor utvecklar ritualer eller tvångstankar för att hjälpa dem att bli av med sin ångest. Vanliga tvångshandlingar är till exempel överdriven städning, tvätt, räkning och kontroll av lås, spis, fönster och frågor (är jag bög?).
  Smärta i lederna - huskurer?

Vilka är tre varningssignaler för ångest?

Det är viktigt att känna igen varningssignalerna för ångest så att man kan ta itu med den innan den blir för långt gången. Här är de tre viktigaste varningssignalerna för ångest:

 • förändringar i humör, energinivåer, sömn och aptit
 • Överdrivna tecken på oro, förlägenhet eller nervositet.
 • Svårigheter att ta kontakt med jämnåriga.

Är ångest en psykisk sjukdom?

Ångest och oro är en del av livet. Oavsett om det handlar om en yrkesmässig befordran eller resultatet av ett sportevenemang känner de flesta människor en viss oro för slutresultatet. Ångest är en vanlig känsla, som kan vara nyttig om den hålls måttlig... Men ångest blir patologisk när den stör den berörda personens liv på ett betydande sätt. I allmänhet är somatiska symtom i detta fall förknippade med rädslan: trängsel i bröstet, hjärtklappning, svettning, darrningar, trängsel i halsen, svårigheter att svälja...

Ångest är en känsla av inre spänning, av överhängande fara. Den kan vara förlamande eller tvärtom orsaka oro (med en oförmåga att stanna på plats). Den kan utkristalliseras kring en viss situation eller ett visst objekt: ny rädsla för ett socialt sammanhang med oförmåga att möta det (t.ex. byte av arbete), överdriven oro för sin hälsa ... Ångest blir patologisk när den stör personens liv på ett betydande sätt; i allmänhet är somatiska symtom i detta fall förknippade med rädslan: trängningar i bröstet, hjärtklappning, svettningar, darrningar, trängningar i halsen, sväljningssvårigheter...

Ångeststörningar är en vanlig psykisk sjukdom som yttrar sig i olika former (generaliserad ångest, fobier, panikångest osv.) och som stör det dagliga livet. Många psykologiska, biologiska och miljömässiga faktorer kan bidra till att de uppstår.

Ångest, som yttrar sig i form av stor oro, är ett helt normalt fenomen i livet. När den blir överdriven och leder till en patologi är det en ångeststörning som påverkar personens beteende, tankar och känslor. Även om de kan vara handikappande är de enligt författaren ganska överkomliga ur terapeutisk synvinkel. Författaren föreslår en genomgång av dessa tillstånd, som omfattar ett stort antal till synes mycket olika tillstånd.

Vad är den vanligaste rädslan?

Enligt undersökningar toppar social fobi listan. Denna sjukdom, som också kallas "social ångest", kännetecknas av en intensiv rädsla för att konfronteras med situationer med social interaktion. Individen är särskilt ängslig vid tanken på att tala offentligt.

Här finns många andra:

 • Akrofobi: rädsla för höjder;
 • Aerofobi: rädsla för att flyga;
 • Arachnofobi: rädsla för spindlar;
 • Astrafobi: rädsla för blixtar och åskväder;
 • Autofobi: rädsla för att vara ensam;
 • Klaustrofobi: rädsla för trånga utrymmen;
 • Hematofobi: rädsla för blod;
 • Aquafobi: rädsla för vatten och drunkning;
 • Ophiophobia: rädsla för ormar;
 • Zoofobi: rädsla för djur.
  Smärta i lederna - huskurer?

Källor

Berättande av ångest

Berättande av ångest

University of Toronto Romance. 2023 gbs förhandsgranskning

I Telling Anxiety undersöker Jennifer Willging uttryck för denna oro i fyra kvinnors utvalda berättelser som skrivs på franska.

Ångest och depression

Ångest och depression

gbs förhandsgranskning

Den här boken ger en stegvis organiserad lösning för dem som kämpar med dessa försvagande problem och lär läsarna hur de kan identifiera faktorer som kan leda till ångest och depression. Med specifika förslag om kost, andning, avslappning, biofeedback och motion hjälper programmet de drabbade att stärka sig själva för att förhindra pågående lidande och återfall.

Ångestsjukdom

Ångestsjukdom

gbs förhandsgranskning

Ibland är ångest en normal del av livet. Men ångeststörningar innebär mer än tillfällig oro eller rädsla. För en person med en ångeststörning försvinner inte ångesten och kan bli värre med tiden. Endast idag kan du få den här bästsäljaren till ett specialpris. Att känna sig på gränsen vid enstaka tillfällen är en typisk del av livet. Det kan till och med vara användbart när det varnar dig för hotet. Ångest förvandlas till en störning när den inträffar så ofta som möjligt, känns exceptionell, håller på i timmar eller till och med dagar, och...

Ångestsjukdomar

Ångestsjukdomar

Springer Science & Business Media. 2002 gbs förhandsgranskning

I den här boken granskas kritiskt de normala och patologiska aspekterna av ångest. Ett kapitel om den molekylära grunden för ångest ingår och beskriver den potential som detta tillvägagångssätt har när det gäller att hitta nya effektiva farmakologiska interventioner. Djurmodellers validitet, förutsägbarhet och användbarhet vid utformningen av nya effektiva produkter diskuteras. Separata kapitel ägnas åt varje enskild typ av ångest, t.ex. generaliserad ångest...

 1. Ortolani P. (1998) - Psychoanalysis, Anxiety, and the Anxiety Disorders, Current Neuropharmacology, Godwin Roplica Books, [online] 18(2), s.350-361. doi:12.1014/j.ctam.2012.06.002.
 2. Isseger F. (2002) - Treatment of Mood Disorders and Anxiety Disorders, Journal of Psychopharmacology, vol. 15, no. 2, pp. 141-151, [online] 15(4), pp.279-301. doi:11.1015/j.psy.2002.02.007.
 3. "Ångest: Vad du behöver veta. - Negativa händelser under barndomen och familjehistoria kan öka risken", NIH MedlinePlus Magazine | Se på: Utgivarens webbplats
 4. Alexander T (2018) - Kognitiva processer, ångest och behandling av ångestsjukdomar: : A Preliminary Report, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, [online] 22(6), s. 438-459. doi:12.1079/acm.2018.0324.
 5. Gotenermen D. & Crispa P. (2021) - Depression and Anxiety Issue Information, An Update on Safety and Side Effects of drugs: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies, [online] 17(5), pp.1370-1397.e7. doi:10.1016/j.cgh.2021.06.047.
 6. Jose U. & Swedo P. (2005) - The Role of Cognitive and Somatic Cues in Anxiety and Anxiety Disorders, Gartner - Little Green House, Acta Neuropsychiatrica, [online] 24(3), pp.206-267. doi:9.1014/neu.2013.9.
 7. Gifland O. (2017) - Anxiety sensitivity and the anxiety disorders, Rachman - Routledge, Experimental and Clinical Psychopharmacology, [online] 22(2), s.243-311. doi:12.1047/pha000275.

 

Vi läser gärna dina tankar.

   Lämna ett svar

   24go.me
   Logotyp
   Jämför objekt
   • Totalt (0)
   Jämför