Andropaus: Vad är det?

Andropaus motsvarar en nedgång i testosteronnivån hos män. Vilka är konsekvenserna? Hur kan man känna igen symptomen? Vad beror det på? Kan det förebyggas? Eller till och med behandla den? Här är våra förklaringar.

Vad betyder andropaus?

Andropaus, från grekiskans andros, som betyder "man", och pausis, som betyder "upphörande", presenteras ofta som den manliga motsvarigheten till klimakteriet. Den definieras som en uppsättning fysiologiska och psykologiska symtom som kan följa med nedgången av testosteron hos män, vanligtvis mellan 45 och 65 år.

Andropaus är inte ett medicinskt erkänt syndrom. Det återspeglar dock en aktuell verklighet eftersom fler och fler medelålders män väljer att gå på testosteronbehandling.

Denna behandling har använts i många år för unga män med medfödd hypogonadism, dvs. där produktionen av könshormoner från könskörtlarna eller testiklarna är onormalt låg på grund av ett genetiskt problem. Den har dock nyligen erbjudits friska medelålders män.

Symtomen på andropaus inkluderar

 • minskad sexuell aptit ;
 • uppkomsten av erektionsproblem;
 • en känsla av att energin och drivkraften tar slut;
  perioder av överdriven svettning;
 • problem med sömnlöshet;
 • viktökning.

Andropaus anses av vissa vara en dysfunktion och av andra vara en återspegling av normalt åldrande, men är fortfarande ett kontroversiellt ämne. Dessutom är det enda tillgängliga läkemedlet, testosteron, obeprövat, vare sig när det gäller effektivitet eller säkerhet.

Menopaus för vissa, andropaus för andra?

Jämförelsen mellan andropaus och klimakteriet är ganska haltande. Andropaus drabbar endast en minoritet av männen. Den innebär inte heller att fertiliteten upphör. Dessutom är den hormonella nedgången hos männen partiell, gradvis och inkonsekvent, till skillnad från hos kvinnor, där hormonerna sjunker kraftigt under en kort period.

Hos män anses en liten nedgång i testosteronproduktionen börja i trettio- eller fyrtioårsåldern. Enligt vad experter har observerat minskar koncentrationen av testosteron i blodet med cirka 1% per år.

Är det verkligen en fråga om testosteron?
Testosteron har erbjudits som behandling för andropaus i över 20 år. Syftet med behandlingen är att förbättra livskvaliteten genom att minska symtomen.

  Enkla tips för att gå ner i vikt under vintern?

Läkemedelsföretag hävdar att testosteron också kan fördröja åldrandet:

 • mindre förlust av muskelmassa ;
 • mindre risk för frakturer;
 • mer sexuell styrka, inklusive bättre erektion, etc.

Dessa effekter är dock inte vetenskapligt bevisade.
De viktigaste faktorerna som gör behandlingen av andropaus till ett känsligt och komplext ämne är:

 • Det är okänt vilken nivå av testosteron som återspeglar "otillräcklighet" hos medelålders män. Dessutom varierar denna nivå från en man till en annan. De skalor som för närvarande används har en hög grad av oprecision och bygger på medelvärden hos unga män;
 • Det finns inga specifika symtom på andropaus. Med andra ord kan symtomen vara en följd av andra hälsoproblem, t.ex. depression, kärlproblem eller fetma;
 • Sambandet mellan låga testosteronnivåer och symtom på andropaus är svagt, enligt olika studier. Sambandet mellan låga testosteronnivåer och symtom på andropaus är svagt, enligt olika studier. Män med testosteronnivåer som anses vara normala kan uppleva andropausesymptom. Vissa experter anser att andropausessymtom oftare är ett resultat av dåliga levnadsvanor.2,11
 • Fördelarna och riskerna med testosteronbehandling är inte klart fastställda i kliniska studier, varken på kort eller lång sikt. Vissa experter hävdar att hormonbehandling med testosteron är ett dyrt placebo12. Det största problemet med testosteronbehandling hos äldre män är en ökad risk för prostatacancer eller stroke. Detta beror på att testosteron ökar hemoglobinnivåerna och kan förändra blodets lipidprofil något, vilket ökar risken för att en blodpropp bildas i en artär i hjärnan.

Andra risker är följande

 • Leverskador ;
 • Bröstutveckling som kan bli smärtsam.
 • atrofi av testiklarna;
 • ökat aggressivt eller antisocialt beteende;
 • Förvärring av ett befintligt hälsotillstånd, t.ex. sömnapné, mani, depression etc.

Precis som med hormoner som föreskrivs för kvinnor i klimakteriet kan man i efterhand upptäcka att denna testosteronbehandling medför vissa hälsorisker. Studier är på gång.

Andra hormonella förändringar kan förklara effekterna av andropaus. DHEA eller dehydroepiandrosteron, tillväxthormon, melatonin och i mindre utsträckning sköldkörtelhormoner har också en inverkan.

Testosteron

Testosteron är det viktigaste könshormonet hos män. Det är förknippat med vitalitet och virilitet. Det är ansvarigt för uppkomsten av manliga könsegenskaper i puberteten.

  Vad ökar Libido hos män och kvinnor?

Det bidrar också till att upprätthålla friska ben och fasta muskler och stimulerar produktionen av spermier och röda blodkroppar. Hur fett ackumuleras på kroppen påverkas också av detta hormon. Kvinnor producerar det också, men i mycket små mängder.

Testosteron produceras av testiklarna. Hur mycket testosteron som produceras beror på signaler från körtlar i hjärnan, nämligen hypotalamus och hypofysen.

Olika faktorer främjar eller hämmar testosteronproduktionen. Sexuellt umgänge stimulerar den till exempel. När testosteron väl har producerats cirkulerar det i blodet och binder sig till receptorer i olika vävnader, där det utövar sin verkan.

Att ta TestoUltra är också ett bra sätt att stimulera den och förbättra nivån: TestoUltra Original.

Andropaus: vem påverkas?

Eftersom andropaus är föga känt och sällan upptäcks finns det inga exakta uppgifter om hur många män som lider av andropaus.

Enligt en stor studie, European Male Aging Study, är det dock endast 2% av männen i åldern 40-80 år som drabbas av andropaus. Andelen är 3% i åldersgruppen 60-69 år och 5% i åldersgruppen 70-79 år1. Enligt författarna till studien tyder dessa resultat på att testosteronbehandling är lämplig för mycket få män12.

Enligt författarna till studien tyder dessa resultat på att testosteronbehandling är lämplig för mycket få män.12 Enligt deras observationer är symtomen oftast snarare relaterade till:

 • åldrande ;
 • fetma ;
 • ett annat hälsoproblem.

Faktum är att 20-40% av männen tros utveckla andropauseliknande symtom när de blir äldre.

Andropaus: hur diagnostiseras den?

Eftersom behandlingen av andropaus är ny, är kriterierna för diagnosen inte baserade på en solid vetenskaplig grund.

Läkaren frågar först om de symtom som patienten upplever. Han kan använda vissa utvärderingsformulär för att bättre beskriva symptomens intensitet, t.ex:

AMS-test för åldrande manlig poäng ;
ADAM-testet för Androgen Deficiency of the Aging Male.

Blodprov

Enligt International Society for the Study of Aging Male (ISSAM) bör tester för att mäta testosteronnivåerna i blodet ingå i diagnosen eftersom symtomen kanske inte är relaterade till andropaus3. Dessa tester utförs dock endast om mer än ett symtom föreligger.

  Testosteron: Vad är dess roll hos män och kvinnor?

Total testosteronnivå

Resultatet av detta test omfattar både testosteron som är bundet till en transportör som kallas könshormonbindande globulin (SHBG) och, i mindre utsträckning, albumin, och testosteron som cirkulerar fritt i blodet.

Nivå av fritt testosteron

Detta är ett viktigt mått eftersom det är det fria testosteronet som är aktivt i kroppen. I genomsnitt cirkulerar cirka 2% testosteron fritt i blodet.

Det finns inget test som direkt mäter nivån av fritt testosteron. Läkare gör därför en uppskattning genom beräkning: de mäter SHBG-nivån i blodet och subtraherar den sedan från den totala testosteronnivån.

Klicka för att betygsätta det här inlägget!
[Totalt: Genomsnittligt: ]
Vi läser gärna dina tankar.

   Lämna ett svar

   24go.me
   Logotyp
   Jämför objekt
   • Totalt (0)
   Jämför